Le Bloc-cellier, tijdloos.

 LE BLOC CELLIER, STEEDS ACTUEEL ; TIJDLOOS IN ELKE KELDER.